VNEXT SOFTWARE

VNEXT Software ISO/IEC 27001:2013

Dịch vụ của VNEXT

WE CARE. WE COMMIT. WE ARE YOUR TRUE PARTNER

outsourcing
Nhân viên

250 Nhân viên

Dự án

268 Dự án

BrSE

39 BrSE

Năm tuổi

11 Năm tuổi

Thành viên chính

Gia nhập đội ngũ nhân sự tinh nhuệ để cùng trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp của chúng tôi!

Tin tức VNEXT

Hoạt động gần đây của VNEXT

Xem thêm

Đối tác

Đối tác tiêu biểu đã tin tưởng và đồng hành cùng VNEXT

Đối tác tiêu biểu

Top